Contact

Fields marked with an * are required

Buhuhoo – este denumirea comercială a S.C. CHILL & BUHUHOO S.R.L.-D., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Bistriţa, Calea Moldovei 24B, având număr de ordine în Registrul Comerţului J6/694/27.11.2015, cod unic de înregistrare fiscală 35279731.